Jak zarządzać swoim majątkiem

jak_zarzadzac_majatkiem_minKażdy z nas coś posiada.  Jesteśmy właścicielami domów, samochodów, gruntów, wyposażenia, praw np. użytkowania, gotówki, inwestycji ale i zobowiązań takich jak długi i kredyty. Posiadając coś, powinniśmy odpowiednio naszym majątkiem zarządzać czyli wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki wynikające z posiadania  oraz jakie są możliwości i zagrożenia z nim związane.

Możemy posiadać samodzielnie, we współwłasności, w częściach ułamkowych oraz we współwłasności  łącznej.

Samodzielnie posiadają osoby nie będące w związku małżeńskim lub po podziale majątku.

Posiadając coś w częściach ułamkowych wiemy, jaki dokładnie udział stanowi naszą część majątku i możemy nim samodzielnie zarządzać.

O współwłasności łącznej mówimy w małżeństwie czy np. w spółce cywilnej. Oznacza ona, że nie liczy się, kto zakupił daną rzecz do spółki czy majątku małżeńskiego, jest ona wspólna i nie można wyodrębnić  części udziałów.

Tworząc majątek rodzinny czy firmowy najważniejsze to wiedzieć co jest naszym majątkiem osobistym a co posiadamy łącznie z małżonkiem czy wspólnikiem w biznesie oraz znać zasady dziedziczenia ustawowego.

Kiedy już to wiemy, możemy swobodnie zarządzać majątkiem i planować jego losy na najbliższe lata oraz na wypadek naszej śmierci.

Brak planu skutkuje sporami rodzinnymi toczonymi wokół majątku, niesprawiedliwymi podziałami majątku w rodzinach, sprawami sądowymi, toczącymi się lata kłótniami a także bardzo często upadkiem biznesów.

Tymczasem Polskie prawo umożliwia uregulowanie tych spraw w bardzo prosty sposób z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi prawnych, np.:

  • intercyza
  • testament

oraz finansowych:

  • polisy ochronne,
  • polisy ochronno-inwestycyjne
  • polisy inwestycyjne oparte na Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.

Dzięki takim prostym narzędziom możemy stworzyć  i wprowadzić w życie każdy plan dotyczący naszego majątku. Najczęściej łączenie narzędzi prawnych i finansowych wykorzystywane jest aby zabezpieczyć spółki przed upadłością i kłopotami majątkowymi  na wypadek śmierci wspólnika, zapewnić sprawiedliwy podział majątku rodzinnego pomiędzy dziećmi, wyłączyć część majątku z masy majątkowej i spadkowej, zapewnić finansowanie zachowków, zabezpieczyć partnerów w związkach nieformalnych, stworzyć tani kapitał na wypadek własnej śmierci, zabezpieczyć majątek przed niekorzystnymi skutkami dziedziczenia przez niepełnoletnie dzieci, zapewnić finansowanie podatków, stworzyć nieopodatkowany kapitał dla osób niespokrewnionych, zabezpieczyć spłatę kredytu oraz wiele innych.

Stworzenie dobrego planu finansowego wymaga pomocy wykwalifikowanego Doradcy Finansowego oraz niekiedy Prawnika. Tylko osoba z odpowiednią wiedzą z zakresu Sukcesji Majątku może stworzyć bezpieczny plan zarządzania majątkiem. Taki, którego wykonanie będzie miało pozytywne skutki dla osób zainteresowanych. Należy pamiętać, że nieumiejętne połączenia narzędzi prawnych i finansowych może nie zadziałać  lub dawać niewłaściwe rezultaty.

WERONIKA KOŁBUC 
Doradca ds. Inwestycji
Doradca ds. Sukcesji Majątkowej
Tel. +48 721 140 911 
weronika@sukcesjamajatkowa.pl