Jak zarządzać majątkiem w związku partnerskim?

Żyjemy w czasach, w których bardzo popularne stały się związki nieformalne. Życie „na kocią łapę” nie przeszkadza nam w tworzeniu wspólnej rodziny i majątku. Tworząc taki związek, warto zadać sobie pytanie: Jak w tym przypadku wygląda moja sytuacja majątkowa, prawna i finansowa?

 

Prawo dziedziczenia nie sprzyja związkom partnerskim

Sytuacja prawna, majątkowa i finansowa partnera w związku nieformalnym jest niekorzystna. Powodem tego jest brak dziedziczenia ustawowego w razie śmierci drugiej osoby. Zazwyczaj jest to sytuacja o której, z racji mentalności, nie myślimy. Nie jest przecież łatwo rozmawiać o możliwości własnej śmierci. A trzeba. Szczególnie, jeśli wspólnie buduje się majątek.

Brak dziedziczenia ustawowego w związku partnerskim rodzi wiele problemów. Najważniejszy z nich to fakt, że w razie śmierci Partnera nie mamy prawa do jego majątku, nawet jeśli przez lata był on tworzony wspólnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jeden z Partnerów posiadał mieszkanie a drugi za własną gotówkę je wyremontował. Czy w razie śmierci właściciela mieszkania ta druga osoba będzie miała prawo do wniesionego przez siebie majątku? Nie. Dzieje się tak dlatego, że według prawa remont mieszkania zwiększył wartość majątku osobistego właściciela mieszkania nie spowodował zaś powstania majątku wspólnego. Konkubenci nie dziedziczą po sobie z ustawy. Zatem mimo wspólnego tworzenia majątku, pozostała przy życiu osoba nie ma do niego prawa. Cały majątek przejmuje rodzina zmarłego, która jest z mocy prawa powołana do dziedziczenia tj: dzieci, rodzice, rodzeństwo.

Jeśli w związku pojawiły się dzieci, to one będą dziedziczyły po zmarłym. Pozostała przy życiu osoba, jako opiekun ustawowy dziecka może jedynie zarządzać majątkiem do uzyskania przez niego pełnoletności. Znaczy to tyle, że w dalszym ciągu nie jest właścicielem majątku, a dziecko po ukończeniu 18 roku życia może z nim zrobić co chce…sprzedać, zadłużyć, zażądać wyprowadzenia itp.

Jeśli zmarły partner posiadał dzieci z poprzednich związków, to one również po nim dziedziczą. Jeśli są niepełnoletnie, w ich imieniu zarządzać majątkiem będzie były partner zmarłego. Proszę spróbować sobie wyobrazić sytuacją, w której obecna partnerka i była partnerka zarządzają w imieniu dzieci tym samym mieszkaniem…

 

Jak zabezpieczyć majątek w związku partnerskim?

Czy można coś w takiej sytuacji zrobić? Owszem. Prawo Polskie przewiduje przecież możliwość spisania testamentu. Jednak tu pojawia się następny problem. Partnerzy w związku nieformalnym należą do III grupy podatkowej i w razie dziedziczenia testamentowego lub przekazania darowizny powstaje obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z 20% podatku.

Czy jest w takim razie wyjście? Tak. Z pomocą w takiej sytuacji może przyjść Doradca ds. Sukcesji Majątkowej, który posiada odpowiednią wiedzę oraz zna dobrze rynek finansowy i potrafi dobrać odpowiednie programy finansowe, które pod względem prawnym rozwiążą problem braku dziedziczenia i płacenia podatków czy zachowków.

 

Jak stworzyć dobry plan sukcesji majątku?

Planowanie finansoweZaczynamy od spisania odpowiednich testamentów oraz obliczenia wartości majątku i wkładów każdego z Partnerów. Najważniejszy jednak jest dobór odpowiednich narzędzi finansowych. Z myślą o takich zabezpieczeniach zostały stworzone odpowiednie Polisy Ubezpieczeniowe oraz Polisy Inwestycyjne. Pomoże w tym Doradca, który wie jak skonstruować dobry plan sukcesji.

Wypłata w formie Sumy Ubezpieczenia gwarantuje nieopodatkowaną wypłatę kapitału, który nie wchodzi do masy spadkowej, czyli prawo do wypłaconych pieniędzy ma tylko osoba wskazana w polisie. Można taki kapitał wykorzystać na zapłatę 20% Podatku od Spadków i Darowizn do Urzędu Skarbowego (III grupa podatkowa) oraz na spłatę zachowków dla rodziny zmarłego, która jeśli zostanie pominięta w testamencie a jest do zachowku uprawniona, ma 5 lat na wystąpienie z takim wnioskiem. Doradca powinien zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór osób uposażonych.

Jeśli w związku dużą część majątku stanowi gotówka, oszczędności na lokatach czy różne formy inwestycji, za pomocą odpowiednich Polis Inwestycyjnych można takie środki wyłączyć z masy majątkowej. Jest to najpewniejszy i najwygodniejszy sposób, aby wyjąć ze spadku dowolną kwotę i przekazać ja bez podatku osobie niespokrewnionej. Jest to jedyny sposób nieopodatkowanego przekazania środków pieniężnych i zabezpieczenia partnera w związku nieformalnym.

Stworzenie dobrego planu finansowego wymaga pomocy wykwalifikowanego Doradcy oraz niekiedy Prawnika. Tylko osoba z odpowiednią wiedzą z zakresu Sukcesji Majątku może stworzyć bezpieczny plan zarządzania majątkiem. Taki, którego wykonanie będzie miało pozytywne skutki dla osób zainteresowanych. Należy pamiętać, że nieumiejętne połączenia narzędzi prawnych i finansowych może nie zadziałać lub dawać niewłaściwe rezultaty.

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej sukcesji majątku lub planowania finansów osobistych, zapraszam do kontaktu ze mną – chętnie pomogę.

Weronika Kołbuc
Doradca ds. Inwestycji
Doradca ds. Sukcesji Majątkowej
www.sukcesjamajatkowa.pl