Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie bez dzieci?

Coraz częściej zdarza się, że młode małżeństwa nie decydują się na posiadanie dzieci. Są też takie, które z przyczyn zdrowotnych mieć ich nie mogą. Jak w takiej sytuacji zatroszczyć się o nasz majątek, żeby na zawsze pozostał on nasz i nie trafił w ręce dalszych członków rodziny?

Finanse w związku bez dzieci

Taki scenariusz jest możliwy, jeśli nie dopilnujemy spraw związanych z zabezpieczeniem naszego majątku pod względem prawnym i podatkowym.

Co nam zagraża?

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się polskiemu prawu dziedziczenia. Co dzieje się w przypadku śmierci jednego z małżonków? Jeśli mamy dzieci, to one wspólnie z pozostałym przy życiu małżonkiem dziedziczą cały majątek (o tym, czy jest to korzystna sytuacja w następnym artykule). Jeśli dzieci nie mamy, to w razie śmierci małżonka majątek dziedziczony jest w połowie przez pozostałego przy życiu małżonka oraz przez rodziców zmarłego. Jeśli któryś z rodziców już nie żyje, w jego miejsce wchodzi rodzeństwo zmarłego lub zstępni rodzeństwa. A to już bardzo komplikuje sprawę.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której w małżeństwie wspólnie budowaliśmy majątek. Są samochody, dom, wyposażenie, gotówka na lokatach i w funduszach inwestycyjnych itp. Co dzieje się z NASZYM majątkiem jeśli nasz współmałżonka umrze? Majątek ten już nie jest nasz. Posiadamy go wspólnie z teściową i teściem. W praktyce oznacza to, że nie możemy swobodnie zarządzać już majątkiem a teściowie mają do niego takie samo prawo jak my mimo, że nie budowali tego majątku. Po podziale spadku okaże się, która jego część będzie dalej nasza a która przypadnie w udziale „rodzinie”.

Jeśli nie chcemy dzielić się naszym majątkiem, należy sporządzić odpowiedni testament. Wykluczy on teściów z grona spadkobierców. Polskie prawo przewiduje jednak instytucję zachowku. Mogą się o niego starać m.in. rodzice pominięci w testamencie. Wynosi on ½ tego, co należało by im się, gdyby dziedziczyli z ustawy. Dla pozostałego przy życiu małżonka oznacza to, że musi szykować pieniądze na spłatę teściów.

 

Skąd wziąć pieniądze na spłatę?

Powinniśmy, będąc jeszcze szczęśliwym małżeństwem, zatroszczyć się o plan sukcesji. Pomoże w tym Doradca ds. Sukcesji Majątkowej. Obecnie na rynku finansowym dostępne są rozwiązania, które w połączeniu z odpowiednimi narzędziami prawnymi np. testament, intercyza pomogą nam zatroszczyć się o masz majątek. Możemy zadziałać na dwa sposoby.

Kiedy już znamy dokładną wartość naszego majątku, możemy wyłączyć jego część z masy majątkowej poprzez zastosowanie odpowiednich Polis Inwestycyjnych opartych na Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. Dzięki temu w razie śmierci współmałżonka zmniejszy się masa majątkowa do podziału na Teściów. Majątek z polisy zaś zostanie wypłacony w formie sumy ubezpieczenia.Oznacza to, że jest to nieopodatkowana gotówka, której wyłącznym właścicielem będzie pozostały przy życiu małżonek (pod warunkiem, że został wskazany w polisie jako osoba uposażona). W takiej sytuacji nie musi się on dzielić tymi pieniędzmi ani z teściami ani z Urzędem Skarbowym.Dodatkową zaletą takiego rozwiązanie jest pomnażania kapitału w dostępnych w Programie Inwestycyjnym Funduszach Kapitałowych. Dzięki temu, jeśli będziemy żyli wspólnie długo i szczęśliwie, takie pomnożone pieniądze możemy wypłacić w przyszłości i potraktować jako np. zabezpieczenie emerytalne lub kapitał rentierski.
Drugą możliwością są polisy ubezpieczeniowe. Doradca ds. Sukcesji Majątkowej powinien wyliczyć wysokość koniecznego zabezpieczenia. Wypłacana w razie śmierci gotówka w formie sumy ubezpieczenia jest zwolniona z podatku, nie wchodzi do masy spadkowej i może posłużyć jako kapitał niezbędny do spłaty rodziców zmarłego.
Co jeśli mamy kredyt hipoteczny?
Bank po śmierci współmałżonka przeliczy po raz kolejny naszą zdolność kredytową. Pamiętajmy zatem, aby każdorazowo zabezpieczać kredyt odpowiednią polisą ubezpieczeniową, która pozwoli spłacić całość lub część kredytu i zachować mieszkanie lub dom. W przeciwnym razie nie dość, że na głowie pozostałego przy życiu małżonka pozostaje spłata teściów to ma on problem również z bankiem.

Stworzenie dobrego planu finansowego wymaga pomocy wykwalifikowanego Doradcy Finansowego oraz niekiedy Prawnika. Tylko osoba z odpowiednią wiedzą z zakresu sukcesji majątku może stworzyć bezpieczny plan zarządzania majątkiem. Taki, którego wykonanie będzie miało pozytywne skutki dla Ciebie i Twoich bliskich. Należy pamiętać, że nieumiejętne połączenia narzędzi prawnych i finansowych może nie zadziałać lub dawać niewłaściwe rezultaty.